Yurskoy Nasekomiye Karatau [Jurassic Insects of Karatau]

Ekologo-Landshaftnaya Kharakteristika Yurskoy Fauny Nasekomykh Karatau - 1968

Kalligrammatidy (Neuroptera, Kalligrammatidae) iz Yurskikh Otlozhenyy Karatau [Kalligrammatids (Neuroptera, Kalligrammatidae) from Jurassic deposits of Karatau] - 1968

Mezozoiskiye Tarakany s Naruzhnym Yaytsekladom i Osobennosti ikh Rasmnozheniya (Blattodea) [Mesozoic cockroach ovipositors and the peculiarity of their reproduction (Blattodea)] - 1968

Nastoyashchiye Poluzhestkokryliye Yurskoy Fauny Karatau (Heteroptera) [True Heteropteran Jurassic Fauna of Karatau (Heteroptera)] - 1968

Novaya Podenka iz Karatau (Ephemeroptera) [New Genera from Karatau (Ephemeroptera)] - 1968

Noviye Mezozoyskiye Nemestrinidy (Diptera, Nemestrinidae) [New Mesozoic Nemistrinids (Diptera, Nemestridae)] - 1968

Noviye Mezozoyskiye Pilil'shchiki (Hymenoptera, Symphata) [New Mesozoic Sawflies (Hymenoptera, Symphata)] - 1968

Noviye Yurskiye Rucheyniki iz Karatau (Trichoptera) [New Jurassic Caddisflies from Karatau (Trichoptera)] - 1968

Predvaritel'nyy Obzor Yurskikh Zhukov Karatau [Preliminary survey of Jurassic beetles from Karatau] - 1968

Strekozy Karatau (Odonata) [Dragonflies of Karatau (Odonata)] - 1968

Yurskiye Prostotrupidea (Hymenoptera) [Jurassic Proctotrupidea (Hymenoptera)] - 1968

Zhuki-Arkhostematy Yury Karatau (Coleoptera, Archostemata) [Jurassic Archostematid beetles from Karatau (Coleoptera, Archostemata)] - 1968

Zhuki-Listoyedy Yury Karatau (Coleoptera, Chrysomelidae) [Jurassic leaf beetles of Karatau (Coleoptera, Chrysomelidae)] - 1968

Zhuki-Stafilinidy Yury Karatau (Coleoptera, Staphylinidae) [Jurassic Staphylinid beetles from Karatau (Coleoptera, Staphylinidae)] - 1968